لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات اجرای فونداسیون ساختمان پزشکی ورزشی دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک سیرجان

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 13 دی ماه 1402

اشتراک گذاری: