لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تکمیل روشنایی معابر فاز دوم در دهکده گردشگری گهرپارک سیرجان

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 3 دی ماه 1402

اشتراک گذاری: