لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار جمع آوری شبکه هوایی مزرعه حیوانات و ابتدای دره شرقی در دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 16 اسفند 1402

اشتراک گذاری: