لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه مصالح، ساخت و نصب سازه فلزی ساختمان پزشکی و ورزشی گهرپارک سیرجان

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 11 آذرماه 1402

اشتراک گذاری: