لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی تجدید (نوبت دوم) مناقصه انتخاب پیمانکار ساخت و نصب تجهیزات صخره نوردی جهت دهکده گردشگری گهرپارک سیرجان

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 10 دی ماه 1402

اشتراک گذاری: