لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی تجدید (نوبت اول) مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات تکمیلی ساختمان پزشکی ورزشی در دهکده گردشگری گهرپارک سیرجان

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 13 دی ماه 1402

اشتراک گذاری: