لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی تجدید (نوبت اول) مناقصه ارائه خدمات نگهداری و ایجاد فضای سبز فاز دوم در دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 7 آبان 1402

اشتراک گذاری: