لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی تجدید مناقصه (نوبت سوم) تهیه، نصب و راه اندازی سیستم های برق و نورپردازی سینما گلخانه واقع در دهکده گردشگری گهر پارک

چاپ شده در روزنامه اطلاعات مورخ 6 آبان 1402

اشتراک گذاری: