لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی تجدید مناقصه (نوبت دوم) – تهیه، نصب و راه اندازی سیستم های برق و نورپردازی سینما گلخانه واقع در دهکده گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 15 مهر 1402

اشتراک گذاری: