لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی ( تجدید دوم ) مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار نظافت و ارائه خدمات در دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک سیرجان

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 10 خرداد 1403

اشتراک گذاری: