لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی (تجدید دوم) مناقصه خرید 1000 نفر نخل مثمر جهت استفاده در فضای سبز دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 16 آذر 1402

اشتراک گذاری: