لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی (تجدید اول) مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات خاکبرداری زمین چمن 3 و ساختمان پزشکی ورزشی تا سقف 80000 متر مکعب در دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک سیرجان

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 12 دی ماه 1402

اشتراک گذاری: