لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

آلپاکا

آلپاکا (نام علمی: lam pacos) گونه ای لاما است که در آمریکای جنوبی زندگی می کند شبیه لاما است و معمولا با آنها اشتباه گرفته می شود. آلپاکاها به طور قابل توجهی کوچکتر از لاماها هستند و بر خلاف لاماها آنها برای حیوانات کاری پرورش داده نشده اند بلکه به طور خاص برای پشم خود پرورش داده شده اند. این دو حیوان نزدیک به هم هستند و می توانند با موفقیت آمیخته شوند . اعتقاد بر این است که هر دو گونه از خویشاوندان وحشی خود ، ویکونا و گواناکو، اهلی شده اند.
پشم آلپاکا نرم تر از پشم لاما است.