لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

آلپاکا

آلپاکا (نام علمی: lam pacos) گونهای لاما است که در آمریکای جنوبی زندگی میکند شبیه لاما است و معمولا با آنها اشتباه گرفته میشود. آلپاکاها به طور قابل توجهی کوچکتر از لاماها هستند و بر خلاف لاماها آنها برای حیوانات کاری پرورش داده نشده اند بلکه به طور خاص برای پشم خود پرورش داده شده اند. این دو حیوان نزدیک به هم هستند و میتوانند با موفقیت آمیخته شوند اعتقاد بر این است که هر دو گونه از خویشاوندان وحشی ،خود ویکونا و گواناکو، اهلی شده اند.
پشم آلپاکا نرم تر از پشم لاما است.